ประวัติ เอ็นจ์ 45

    บริษัท เอ็นจ์ 45 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2557 ด้วยแนวคิดของกลุ่มวิศวกร สถาปนิกนักออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การให้บริการงานด้านระบบวิศวกรรมแบบครบวงจร และการนำพาบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการงานวิศวกรรมแบบครบวงจร จึงเกิดการรวมตัวก่อตั้ง บริษัท เอ็นจ์ 45 จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล โยธา ระบบปรับอากาศ สถาปัตยกรรม และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบรนด์ชั้นนำต่างๆ จึงเป็นที่มาของสโลแกนประจำบริษัทฯ ที่ว่า "ENGINEERING ALL SOLUTION"     

     

    ด้วยปณิธานที่ตั้งไว้ว่า บริษัทฯ เล็กๆที่ต้องการยิ่งใหญ่ในเรื่อง "การให้บริการ" บริษัท เอ็นจ์ 45 จำกัด มีศักยภาพสามารถรองรับงานด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆได้ทุกขนาดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ เรามีความยินดีที่จะให้บริการด้วย "จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ" ของทีมงาน เอ็นจ์ 45

 

วิสัยทัศน์ เอ็นจ์ 45

    บริษัทฯ ที่ต้องการยิ่งใหญ่ในเรื่อง "การให้บริการ" เพื่อตอบโจทย์งานด้านวิศวกรรมทุกแขนง ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เราตระหนักถึงคำว่า "การให้บริการ" ในการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าจะได้รับ หรือ ไม่ได้รับโอกาส ในงานนั้นหรือไม่ก็ตาม เราขอเพียงคำว่า "โอกาส" ที่จะให้เราได้บริการ เราจะทำมันให้ดีที่สุด

 

ปณิธาน เอ็นจ์ 45

         จรรยาบรรณ  ดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อและฐานะของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

         ซื่อสัตย์    ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต คดโกง  

         รับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจโดยยอมรับผลทั้งดีและไม่ดีในกิจการที่ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลอย่างซื่อตรง 

Visitors: 144,639